Hitvallásunk

Sok száz évvel ezelőtt, talán már fél évezrednél is régebben, Európa szívében élt egy nagy, erős és sikeres nemzet, mely évezredekre visszamenően tartotta számon nagyjait. Gazdag földjét szorgos kezek gondozták, terményei, kincsei messze földön keresettek voltak. Fiai a legerősebb nemzetekkel szemben is helytálltak a harcmezőkön, asszonyai nem csak szépségükkel, de rátermettségükkel is büszkélkedhettek…

Alapítványunk egy olyan új irányt képvisel, ahol a hagyományok ápolása, tiszteletben tartása és további feltárása mellett egy másfajta gondolkodásmód szélesebb körű elterjesztése a cél, mely segítségével jobb válaszokat adhatunk a jelen kor kihívásaira.

Hiszünk abban, hogy egyedülálló nyelvünkben és népszokásainkban rejlő tudás mesebeli hamuban sült pogácsaként ma is táplál minket azon az úton, amelyet a legkisebb királyfiként kell végigjárnunk, miközben egyre nehezebb próbatételek állnak előttünk, hogy legvégül eljuthassunk közös célunkig. Mert az egyik legfontosabb, hogy felismerjük, minden egyes magyar ember fájdalma a mi fájdalmunk is, sikere egyben a mi sikerünk is.

A kesergés és búslakodás kora lejárt, nem vezetett eredményre. Ehelyett hinni, merni és tenni kell, hogy ismét szabadon engedjük a bennünk szunnyadó ősi erőt, ezzel is tisztelegve azok előtt, akik életüket áldozták értünk.

Az elmúlt évtizedekben előttünk járók munkáját elismerve, a tapasztalatok birtokában, lépésről lépésre kívánjuk az emberek testi és lelki egészségét visszaállítani, akik ezáltal válnak majd egy erős nemzet alkotóelemévé.

A világ örök változást rejt magában, ezért görcsösen az állandóságba kapaszkodás helyett merjünk nyitottan bekapcsolódni annak áramlásába, hogy a ránk bízott értékeket felhasználva ismét kezünkbe vegyük sorsunk irányítását.

Ebben nyújtanak segítséget az alapítvány kuratóriumának tagjai és önkéntesei.

Bemutatkozunk

A békéscsabai székhelyű Magyar Újjászületés Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy az eddigiektől eltérő gondolkodásmód segítségével javítson az ország hátrányos helyzetű lakóinak életkörülményein.

Ennek eszköze többek között a helyi közösségek újjászervezése, a felnőttképzés, életmód változtatásra ösztönzés. Az alapítvány munkájához a 2010. évi megalakulás óta számos segítő csatlakozott, anyagi helyzetétől függetlenül. Ezúton is köszönet érte!

Fontosnak tartjuk, hogy újszerű módon próbáljuk meg támogatni a kisközösségek felélesztését. Olyan pozitív jövőképpel rendelkező emberek támogatása a cél, akik képesek saját sorsukat irányítani, de az induláshoz segítségre van szükségük.

Adományok és pályázati források felhasználásával olyan tervek megvalósítását tűztük ki magunk elé, melyek segítségével, rendezvények keretein belül, összegyűjtjük és képezzük azokat az embereket, akik vállalják, hogy önmaguk fejlesztésével szilárd alapjai, majd később fenntartói lesznek a kialakuló helyi közösségeknek.

Kiemelt célnak tartjuk a vidéki fiatalok helyben történő megmaradásának elősegítését, a vidéken letelepedni vágyók életének támogatását.

Fontosnak tekintjük továbbá a vidék épített és természetes környezeti értékeinek védelmét.

Ezen célokat az alábbi tevékenységekkel kívánjuk megvalósítani:

 • Nyári táborok szervezése fiatalok és tanulni vágyó felnőttek részére
 • Rendezvények, előadások, továbbképzések szervezése, kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben
 • Kézműves vásárok szervezése
 • Népi mesterségek oktatása tanfolyamok keretein belül
 • A családi gazdaságok termékeinek piacra jutásának segítése
 • Egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények, családi napok, szervezése,
 • Kirándulások támogatása, szervezése,
 • Adományok gyűjtése,
 • Különböző pályázatokon való részvétel

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja folytatni:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása,
 • műemlékvédelem,
 • természetvédelem, állatvédelem,
 • környezetvédelem,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • emberi és állampolgári jogok védelme,
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.